DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

Úrazové pojištění - vyhozené peníze, nebo nutnost?

Úrazové pojištění není pro milovníky jezdeckého sportu nic neobvyklého, ale je třeba vybírat mezi nabízenými produkty pojišťoven pečlivě – aby pak nebylo pozdě se ptát, proč vám za zlomenou pravou nohu nic nedají, podle čeho si vybrat pojišťovnu, co hledat mezi řádky psanými drobným písmem v obchodních podmínkách. Na mé laické dotazy neúnavně odpovídal Ing. Josef Toman, finanční specialista.


Proč bychom se měli pojistit?

Úraz je nepříjemný zážitek, vyřadí vás z provozu, ze sportu, z práce na dny nebo týdny. Těžší úraz s trvalými následky vás může uvrhnout do existenční nejistoty, zatížit rodinu nejen finančně, donutit přehodnotit priority nebo se vzdát svých zálib. U koní jde např. i o to, kdo se bude o koně po dobu léčby úrazu starat. Pokud jsme dobře pojištěni, mohou se získané prostředky využít na zaplacení někoho, kdo s koňmi vypomůže. Pojištění je tedy prostředek, jak tyto dopady zmírnit. Samozřejmě, že u dětí nemá úraz takové důsledky - dítě si nevydělává, ale v případě, že je vážně zraněné, péče o něj zrovna tak může zhoršit finanční situaci rodiny.

Je pro pojišťovny jezdecký sport z obchodního hlediska riziková záležitost?

Záleží na tom, jestli máte jezdectví jako zájmovou činnost nebo zda jste registrovaný sportovec. Jako registrovaný sportovec budete vždy (u všech pojišťoven) patřit do vyšší (druhé) - tedy rizikovější skupiny, zatímco u rekreační aktivity, i kdybyste ji dělali denně několik hodin, spadáte do nejnižší - první rizikové skupiny. A vyšší riziková skupina znamená i několikanásobně vyšší pojistné - záleží na věku a pohlaví pojištěného. U neorganizovaného sportu - tedy v případě, že sportovec není registrovaný, je jedno, jestli jste dobrý jezdec nebo začátečník, ale některé pojišťovny již zohledňují v pojistném plnění, zda máte v okamžiku úrazu přilbu nebo ne. Samozřejmě při sjednávání pojištění se bude pojišťovna zajímat o váš styl života - zájmy, profesi, věk, prodělaná onemocnění a úrazy. V případě, že jste měli před lety frakturu pravého bérce, pak i když se pojistíte proti úrazu, v případě opakované fraktury pravé nohy vám pojišťovna plnění může zamítnout (a to i když si zlomíte nohy obě) - záleží na posouzení pojišťovnou a na závažnosti prvního úrazu a na příčině vzniku dalšího úrazu.

Jak najít to nejvýhodnější pojištění?

Než podepíšete pojistnou smlouvu, uvědomte si, že jakékoliv pojištění není nic víc a nic míň než zboží. A pokud nakoupím nekvalitní zboží, pak jsem své finanční prostředky, jak se říká, vyhodil oknem. Měli byste vědět, co chcete, a mít jasno, co kupujete. Co chcete nebo spíš potřebujete, je jasné - mít stejné příjmy jako před úrazem. Proto se zajímejte co a za kolik potřebujete a pak teprve posuzujte cenu. Pojistka by neměla být jen nějaká měsíční splátka a pocit, že jste učinili zadost něčemu, co je správné si platit. Pojištění by vám mělo v případě, že pojistná událost skutečně nastane, pomoci - potažmo vaší rodině, která možná bude muset slevit ze svých nároků, protože se o vás bude muset starat. Jestliže až po úraze zjistíte, že má pojišťovna důvody plnění krátit nebo zamítnout, pak jste zřejmě koupili špatně. Vždycky je lepší najít dobrého poradce, který s vámi probere přímo vaši situaci a doporučí pojištění na míru. Obecně platí, že větší, finančně silnější pojišťovna má méně výluk z pojistného plnění (viz konkrétní obchodní podmínky) a vyšší plnění za stejný úraz.

Nestačí se podívat na srovnání nabídek různých pojišťoven na internetu?

Rozhodně tam nenajdete všechny informace, ale jenom ty, kterými se chtějí pojišťovny prezentovat. Bez člověka, který vám přinese nabídku a vše vám vysvětlí na místě, se vám lehce stane, že sáhnete po produktu, který bude výhodnější pro makléře (provize) nebo pro pojišťovnu.

Vznikají nové, menší pojišťovny, které nabízejí zajímavé produkty. Dá se jim věřit, že nezkrachují?

Ano, nabízejí výhodné produkty, ale pozorně si přečtěte v obchodních podmínkách důsledky porušení podmínek a omezení. Tyto statě v obsáhlých obchodních podmínkách si vždycky pozorně prostudujte. Někdy právě četná omezení prakticky vyloučí váš finanční prospěch v případě úrazu a právě u malých pojišťoven je omezení a výluk obvykle více. Ty velké si mohou dovolit „být hodnější".

Co se týče stability pojišťoven - i pojišťovny se pojišťují - u tzv. zajišťovny. Velká pojišťovna se může lépe zajistit, proto i navzdory velkým přírodním katastrofám dokáže stát pevně na nohách. Velké pojišťovny navíc rozkládají svá rizika u více zajišťoven.

Rozhodla jsem se uzavřít pojištění proti úrazu. Jak mám postupovat?

Jak už bylo uvedeno, rozmyslet si nejprve dobře a v souladu s realitou, co potřebuji pojistit - jaká rizika si chci koupit. V jezdeckém sportu je to jasné - je zde riziko pádu s nejtěžšími trvalými následky i spoustu menších úrazů, budou vás tedy zajímat následující produkty:

 • úraz jako takový - tělesné poškození způsobené úrazem - každé poškození je ohodnoceno v oceňovací tabulce procentem z částky, na kterou se pojišťujeme
 • trvalé následky úrazu - lze uplatnit za dva roky po vzniku úrazu na základě pojistných podmínek a hodnocení posudkového lékaře pojišťovny. Plnění - vyplacená částka je dána procentem trvalého tělesného poškození ze sjednané pojistné částky. Existuje také plnění progresivní, kdy od určitého rozsahu poškození se pojistná částka násobí.
 • invalidita následkem úrazu - navzdory našemu tématu pojištění u jezdeckého sportu je dobré vzít v úvahu, že pravděpodobnost, že skončíte s trvalou invaliditou jen kvůli úrazu je nepoměrně nižší, než když se stanete invalidními z důvodů nemoci. To dokazují statistiky. Navíc - invalidita má tři stupně plus bezmocnost a menší pojišťovny pojistí obvykle jen třetí stupeň, kdy je pracovní schopnost snížena o 70 %. (Invaliditu je výhodnější pojistit ze všech příčin, neomezovat ji jen na následek úrazu.)
 • pojištění smrti úrazem- v pojistných podmínkách je uvedeno, do jaké doby od úrazu jeho následkem osoba zemře
 • pojištění doby léčení úrazu - je lepší pojistit si dobu léčby i z důvodů nemoci, abyste si zbytečně nezužovali rozsah pojištění
 • doba hospitalizace - průměrná doba hospitalizace je sedm dní, stojí tedy za zvážení, jestli je nutné zahrnout do balíku produktů i toto připojištění

Poradit se s odborníkem - finanční poradce, makléř - ale než se s někým poradíte, snažte se prostudovat si co nejvíc informací sami. Čím přesněji budete mít jasno ve svých požadavcích, tím rychleji a lépe se pojistíte a nenecháte se vmanévrovat do produktů, které nepotřebujete.


Jste členy ČJF? Pak jste pojištěni.

U Kooperativy, ale mám pochybnosti, kolik členů má ponětí o tom, co pojistná smlouva obsahuje.

Každý člen České jezdecké federace je v rámci svého členství pojištěn proti úrazu, trvalým následkům úrazu a smrti způsobené úrazem u Kooperativy. Smlouva mezi ČSTV a Kooperativou nyní platí do konce roku 2012.

Slovníček pro komunikaci s finančním poradcem:

 • Úraz - porucha zdraví způsobená náhle a vnější příčinou - to je obecná definice, pro pojišťovny platí spíše toto: Za úraz se považuje neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt.
 • Invalidita - ztráta nebo snížení pracovní schopnosti
 • Násobek - částka, ze které je v případě pojistné události plněno.
 • Lineární plnění - získáte částku odpovídající míře trvalých následků - invalidity. V případě, že poškození je „oceněno" 50 % a násobek je 400 tisíc, pak získáte 50 % ze 400 tisíc.
 • Progresivní plnění - to znamená, že s rostoucí mírou poškození těla úrazem roste i pojistné plnění. Čím hůře se zraníte, tím víc peněz dostanete - až pětinásobek částky, což je výhodné, pokud si např. poranění páteře vyžádá úpravy v bytě. V případě, že posudkový lékař ohodnotí trvalé následky jako 50 % invalidity, pak můžete získat např. dvojnásobek sjednané částky - jste-li pojištěni na 400 tisíc, pak získáte 2x 50 % ze 400 tisíc.

Trvalé následky - následky, které již nelze napravit, trvalá ovlivnění tělesných funkcí.